Miljø

Miljø Aalborg Recycling

Aalborg Recycling tilbyder en bred vifte af tjenester inden for affaldshåndtering og genanvendelse. Dette omfatter indsamling og sortering af forskellige typer af jern- og metalskrot samt.
Via professionelle samarbejdspartnere kan vi også tilbyde håndtering af affald, herunder papir, plastik, metal og elektronik. Virksomheden har avancerede faciliteter til at behandle og genanvende disse materialer på en miljøvenlig måde.

Vi er stolte bærere af ISO 14001 certificeringen, en international standard for miljøledelse. Dette er ikke blot en udmærkelse for os, men et bevis på vores forpligtelse til at beskytte miljøet.

Dette er ikke kun et mærke på papiret, men en dyb forpligtelse til vores planet. Vores certificering er et klart løfte til hele Nordjylland, og vi forpligter os til konstant at søge bæredygtige løsninger”

Aalborg Recycling engagement i miljøledelse udspringer af en dyb forståelse for, hvor vigtig det er at beskytte og bevare miljøet for de kommende generationer. Ved at implementere ISO 14001 i vores forretningsprocesser demonstrerer virksomheden et fast engagement i at mindske vores miljøaftryk. For os er denne certificering ikke kun et papir eller et emblem, vi kan hænge på vores væg. Det er et løfte til vores kunder, medarbejdere og samfundet som helhed om, at vi er dybt engagerede i at drive vores virksomhed på en måde, der beskytter og fremmer miljøets velbefindende.
Kontakt Aalborg Recycling

Mission og vision

Aalborg Recycling's mission er at reducere affald og fremme en bæredygtig fremtid ved at genanvende og genbruge ressourcer effektivt.
Virksomheden søger aktivt at minimere de miljømæssige påvirkninger af affald og arbejder tæt sammen med både offentlige myndigheder og private virksomheder for at opnå dette mål. Deres vision er at skabe en cirkulær økonomi, hvor affald bliver en værdifuld ressource.

Aalborg Recycling tilbyder en bred vifte af tjenester inden for affaldshåndtering og genanvendelse. Dette omfatter indsamling og sortering af forskellige typer affald, herunder papir, plastik, metal og elektronik. Virksomheden har avancerede faciliteter til at behandle og genanvende disse materialer på en miljøvenlig måde.

Miljøpolitik

  • At beskytte klima og miljø, herunder forebygge forurening og mindske eventuelle negative påvirkninger på klima og miljø, som vores aktiviteter kan medføre.
  • Tilstræbe en positiv dialog med myndigheder, naboer og øvrige interessenter, også omkring vores miljøforhold.
  • At miljølovgivningen og øvrige bindende forpligtelser skal til enhver tid overholdes.
  • Der er til enhver tid en opdateret beredskabsplan, der skal følges, i tilfælde af utilsigtede hændelser som indebærer risiko for forurening.
  • At fremme løbende forbedringer på klima og miljøområdet.
  • At hele tiden søge nye og effektive genvindingsmuligheder der kan højne og forbedre genvindingsprocenten på de materialer vi håndterer.
Kontakt Aalborg Recycling Nibe
Vi tilbyder

Fremtiden

Aalborg Recycling forbliver engageret i sin mission om at skabe en mere bæredygtig fremtid.
Som efterspørgslen efter bæredygtige affalds- og genanvendelsesløsninger fortsætter med at stige, spiller virksomheden en afgørende rolle i at opfylde dette behov og bidrage til at beskytte miljøet.

Aalborg Recycling er et eksempel på, hvordan virksomheder kan tage lederskab i at fremme bæredygtighed og miljøbeskyttelse ved at fokusere på effektiv affaldshåndtering og genanvendelse. Deres arbejde er et skridt i retning af en mere cirkulær og bæredygtig økonomi.

Kontakt os

Har du spørgsmål til os?
Skal du f.eks. bruge en pris på skrot, et tilbud på afhentning af skrot, rådgivning omkring skrot eller lignende så brug kontakt formularen her eller kontakt en af vores medarbejdere direkte.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Aalborg Recycling

Kontakt os
Mineralvej 27, 9000 Aalborg
CVR nr.: 37548243
Åbningstider
Mandag - torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Kl. 07.00-16.00
Kl. 07.00-15.00
Kl. 08.00-12.00
Lukket
Vi er ISO 14001 certificerede, hvilket vidner om vores dedikation til miljøledelse og bæredygtige praksisser.